Čarobna Vatra

Imao sam ozbiljnu namjeru naširoko objasniti što ljudi imaju u glavi kad je nose na ramenu kao ukras. No prošlo me filozofiranje, pa neka onda ljudi nose glavu za ukras kad im paše.  Pređimo na drugu temu. Trideset i nešto sitno godina mi je tek, što je malo naspram onog kamenčića kojeg je danas netko […]

Read more